Berlingske Børnehus ved Kongens Have
Forside
Vi er en integreret instituion med to forskellige afdelinger:

Vuggestuen:
Store Regnegade 2, 1. sal
1110 København K
Tlf. 33 13 16 05
Mail: berl.vug@gmail.com

Børnehaven:
Øster Voldgade 4 B
1350 København K
Tlf. 33 13 02 38
Mail: bornehavenikongenshave@gmail.com


GODE RÅD TIL DEN BEDSTE START I VUGGESTUEN

Vejledning til nye forældre og børn i vuggestuen

 Rigtigt hjerteligt velkommen.

Vi glæder os til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give det den bedst mulige introduktion til institutions-livet!

Vuggestuen har plads til 34 børn opdelt i to vuggestuegrupper à 10 børn(Byen og Skoven) og en storbørnsgruppe på 14 børn(Marken).

For at vi kan sikre, at rammerne for jeres barns udvikling er i orden, får I disse praktiske oplysninger, som kan lette den dialog og det samarbejde, der skal være mellem os og jer.

Mange hilsner med ønsket om et godt samarbejde

Personalet


AT BEGYNDE I VUGGESTUE-

AT SIGE FARVEL FOR FØRSTE GANG

Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at gøre starten så nænsom og tryg som mulig. Vi håber, at I vil møde os med åbenhed og i tillid til, at vi har masser af erfaring at byde på.

Vi taler meget sammen i den første tid og aftaler, hvor længe og hvordan indkøringsperioden skal forløbe. I de fleste tilfælde skal I regne med to uger.

Prøv så vidt muligt at sige farvel til jeres barn ”med et smil” og giv det en fornemmelse af, at I synes, det er godt, at barnet skal være i vuggestuen. Tænk på, at det er her, det skal være sammen med sine legekammerater.

 

BERLINGSKEBOERNEHUS.DK

Vuggestuen har en hjemmeside, som løbende opdateres, og hvor I kan finde vigtige praktiske oplysninger.

Man vil også kunne finde institutionens værdigrundlag, årsplan og læreplan - dvs. en grundig beskrivelse af de pædagogiske principper og holdninger, vi arbejder ud fra.

En del af hjemmesiden er offentlig tilgængelig, men de sider med oplysninger og fotos, der kun vedkommer brugerne af vuggestuen, kræver adgangskode, som kan fås ved henvendelse på kontoret.

 

VUGGESTUEN ER LUKKET i WEEKENDEN OG PÅ ALLE HELLIGDAGE

ØVRIGE LUKKEDAGE

Vi må holde lukket 9 dage om året i Københavns Kommune, hvoraf de to er obligatoriske. Disse lukkedage blev i sin tid indført på grund af kommunale sparehensyn. Det betyder, at personalet holder tvungen ferie på nogle af de pågældende dage.

Se årets lukkedage på hjemmesiden eller på opslag i vuggestuen.


SOMMERFERIE

I april får I tilmeldingssedler til årets sommerferie. For at vi kan tilrettelægge personalets sommerferie og deraf medfølgende vikarforbrug, beder vi jer overholde den ferie, I meddeler os.

Vi anbefaler, at alle børn får lov at holde fri fra vuggestuen i mindst 3 sammenhængende uger. Det er godt for deres udvikling, og det er godt for børnene - ligesom for os voksne - at slappe af fra ’arbejdslivets’ stress og jag!

 

WHITEBOARDTAVLER

Ved hver af de tre stuer finder I en whiteboardtavle, som er et vigtigt meddelelsesforum i det daglige. Det personale, som møder dit barn om morgenen, er ikke altid det samme, som sender barnet hjem om aftenen.

Derfor bruges tavlerne til beskeder jer og os imellem: Afhentningstidspunkt, hvem henter barnet i dag, ændring af telefonnumre, holder barnet fri, eller er det sygt.

Ligeledes vil vi meddele jer om særligt planlagte ture og dermed ændringer i mødetidspunkt, om epidemier og smitsomme sygdomme, hvem der er vikar, hvis det faste personale holder fri eller er syge osv.


HVORFOR ER DET VIGTIGT AT GIVE BESKED?

Ingen institutioner har ubegrænsede midler til rådighed på vikarbudgettet! Derfor er det en stor hjælp, at vi i forbindelse med en sygemelding fra en medarbejder allerede om morgenen kan danne os et overblik over, hvor mange børn der er i vuggestuen den pågældende dag. På samme måde er det rart at vide, om barnet holder en fridag eller er på ferie.

Vi prioriterer det daglige aktivitetsniveau meget højt. Derfor er det ærgerligt at indkalde vikarer, når det ikke er nødvendigt. Dermed risikerer vi ikke at have råd til at sætte vikar på, når det virkelig gælder.

Det er også rart for os at vide, hvornår barnet bliver hentet. Så kan vi eksempelvis vurdere, hvornår et barn skal ringes hjem ved sygdom - og om det er mor eller far, det er bedst at ringe til.

Ligeledes er det vigtigt og hensynsfuldt overfor de andre børn og forældre at gøre opmærksom på inkubationstid og symptomer ved smitsomme sygdomme.

 

MØDETID

Som udgangspunkt kan børnene afleveres og afhentes i hele vuggestuens åbningstid.

MEN det er på alle måder hensigtsmæssigt at sætte sig ind i, hvordan dagligdagens aktiviteter er tilrettelagt og så vidt muligt indrette sig derefter.

I vores institution foregår bestemte ting på samme tid hver dag. Vi tror, det er godt for små børn at opleve den tryghed og sikkerhed, der ligger i faste rammer og rutiner. Noget af det vigtigste, vi kan tilbyde jeres barn, er at lære at indgå i et fællesskab. Derfor betyder det meget, at I respekterer dette fællesskab og udviser hensyn til hele børnegruppen og ikke kun til egne behov.

Vi holder morgensamling hver dag kl. 9.30, før vi går tur eller påbegynder en anden planlagt aktivitet. Ved morgensamlingen siger vi goddag til hinanden, taler om dagens aktivitet og ikke mindst synger en masse sange. Det er børnenes tid!

Vi beder jer om at aflevere jeres barn inden kl. 9.30 eller vente, til vi er færdige med samlingen kl.10, da det er utroligt forstyrrende for børnenes koncentration gang på gang at blive afbrudt midt i en sang, fordi de voksne skal tage imod et barn eller udveksle diverse beskeder med forældrene.

Vi mener selv, vi er ret fleksible. Det er faktisk muligt at lave en aftale med os om at aflevere jeres barn på en legeplads, hvis man skal til læge, el. lign. om formiddagen.

Om eftermiddagen beder vi jer ligeledes vise hensyn, hvis I henter barnet, mens vi sidder samlet og spiser frugt(oftest mellem 15 og 15.30).

Her slutter vi tit af med et par sanglege, gerne på børnenes opfordring. Nogle børn synes, det er mægtig hyggeligt, at I kommer og kan sagtens koncentrere sig om at spise færdigt, mens andre har glædet sig, til I kom, og bare vil hjem. Vi beder jer i så tilfælde om at tage jeres barn og sige farvel med det samme for ikke at skabe opbrudsstemning omkring hele bordet.

Se endvidere dagens gang på hjemmesiden under profil i sammenlignelig brugerinformation.


SYGEMELDING/RASKMELDING

Hvis jeres barn er sygt eller bare holder en fridag, vil vi gerne vide det SÅ TIDLIGT OM MORGENEN SOM MULIGT. Ring derfor inden kl. 8.

Vi formoder, at barnet er sygemeldt, indtil det raskmeldes igen.

 

HVORNÅR ER MAN FOR SYG TIL AT KOMME I VUGGESTUE?

Vi modtager ikke syge børn. Det vil sige, hvis barnet har feber, udsætter andre for smitte eller ikke er i stand til at deltage i dagligdagens aktiviteter, vil vi ringe og bede Jer om at hente barnet. Hvis barnet har været syg om natten, modtager vi det heller ikke. Det kan smitte de andre og er sandsynligvis for træt og uoplagt til at deltage i en normal vuggestuehverdag.

Det kan på det kraftigste anbefales, at man venter med at sende sit barn i institution igen, indtil det er helt rask, da det ellers vil være mere modtageligt for nye sygdomme.

Vi giver ikke medicin. Er der tale om helt særlige tilfælde/kroniske lidelser (astma, feberkramper), og der foreligger fuldmagt samt brugsanvisning fra egen læge, kan vi undtagelsesvis gøre det.

Der er desværre en del smitterisiko forbundet med at starte i vuggestue. Nogle børn ”rager alt til sig”, mens andre hurtigt opbygger den fornødne modstandskraft.

Vi gør, hvad vi kan, for at opretholde et godt hygiejneniveau for dermed at nedbringe smittefaren; f.eks. ved hyppig udluftning, desinfektion af puslemadrasser ved bleskift, ved at vaske de voksnes og børnenes hænder, når vi har været på tur eller efter toiletbesøg, og når man har fået pudset næse.

Hos os er det blevet fast rutine, at I vasker hænder på jeres barn, inden I afleverer det og siger farvel.

Vuggestuen bliver gjort ren hver dag, legetøjet rengøres, og sengetøjet skiftes jævnligt. Personalet og børnene bærer hjemmesko indendørs.

I skal benytte jer af de blå ’overtrækssko’, vi altid stiller udenfor indgangsdøren, samt begrænse trafik med egne barne- el. klapvogne i vuggestuen.

 

GARDEROBE OG BARNETS UDSTYR

I barnets garderobe bør der være:

Hele året:

Gummistøvler
et sæt regntøj
en ulden sweater og et par uldne sokker

I vinterhalvåret:

en vandtæt flyverdragt
et par varme og vandtætte støvler
elefanthue eller anden hue med god pasform
halsedisse
2 par strikkede vanter eller luffer

HALSTØRKLÆDER SAMT LANGE SNORE I JAKKER, VANTER M.V. ER FORBUDT, DA DE KAN SIDDE FAST I LEGEREDSKABER!

 
I sommerhalvåret:

vindjakke og gode sko
solhat og sandaler

 
I barnets puslerum bør der være:

et par strømper eller strømpebukser
en t-shirt
en varm bluse
et par bukser
undertøj - helst todelt frem for bodystockings, da det er lettere for barnet selv at tage af og på.

Skriv altid navn i jeres barns tøj.

EFTERLAD IKKE PLASTIKPOSER I GARDEROBERUMMENE!


SUTTER OG LEGETØJ

Det kan være nødvendigt for nogle børn igennem kortere eller længere perioder at benytte sig af såkaldte overgangsobjekter, når man ankommer til eller forlader vuggestuen. Derfor er det tilladt at medbringe sin egen yndlingsbamse, sutteklud, dyne eller lastbil. Det kan gøre det meget nemmere at sige farvel til far og mor, at sove i en ny seng osv. hvis man har sin pude, dukke eller bamse, der dufter trygt og godt ”af hjemme”.

Vi gør vores bedste for at passe på jeres børns ting, men lad være med at slæbe hele børneværelset med. Vurdér om det overhovedet er nødvendigt.

Barnets personlige og særligt formede sutter må I selv medbringe. Sørg for, at der altid er en eller to på barnets plads. I vuggestuen bruger man sut i afleveringssituationer, når man skal sove, og når man har brug for ekstra trøst, hvis man har slået sig. Ellers ikke!


FORÆLDREMØDER - SAMTALER

Vuggestuen inviterer til forældremøde om aftenen 2 gange årligt i april og september.

På forældremøderne vil vi orientere om vuggestuens udvikling, om børnegrupperne og afholde valg til bestyrelsen. Der kan også være tale om et foredrag over et relevant tema.

Derudover vil alle blive tilbudt mindst en årlig forældrekonsultation, hvor vi taler om det enkelte barns trivsel og udvikling.

Det er ALTID muligt at bede om en samtale, hvis der er behov for det. F.eks. ved alvorlige ændringer i barnets liv, ligesom vi altid vil gribe fat i Jer, hvis vi nærer bekymringer om barnet.

Vi lægger vægt på et meget højt informationsniveau.

Den ideelle situation vil være, at de voksne - forældre og pædagoger - aldrig taler om barnet, mens det selv hører på det. Selvom vi har at gøre med små børn, der endnu ikke har udviklet talesprog, bør vi ikke underkende deres meget udviklede evne til at opfange følelser og stemninger, og at det er dem, der måske er noget galt med.

Selvfølgelig undgår vi ikke at give beskeder, mens barnet er på armen. Men vi henstiller, at I beder om 5 min. på kontoret, eller ringer os op, hvis det er af mere alvorlig art.


BESTYRELSE

Institutionen er selvejende. Bestyrelsen består af to medlemmer udpeget af Berlingske Media, et medlem udpeget af vores paraplyorganisation "Børneringen"samt tre forældrerepræsentanter fra børnehaven og to fra vuggestuen. Man vælges for 2 år ad gangen på forældremødet i september. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt.

Navnene på bestyrelsens medlemmer kan ses på forældretavlen overfor kontoret.


TRADITIONER

Vi holder juletræsfest i december, og her er far, mor, søskende og måske en bedsteforælder eller to alle velkomne. Vi serverer æbleskiver, gløgg og saftevand og danser om juletræet. Det foregår om eftermiddagen i vuggestuens åbningstid, og hele personalet deltager.

I hele julemåneden gør vi ekstra julehygge ud af vores morgensamling; synger jule- og nissesange, og børnene skiftes til at åbne pakkekalenderen. Vi holder børnejulefrokost og samler alle børnene på én af stuerne til fællesspisning.

Hver fredag har vi fælles morgensamling for alle tre stuer. Det er altid hyggeligt og ender som regel i en ordentlig bunke ”jeg gik mig over sø og land”!

Fastelavnsfest med udklædning og tøndeslagning holder vi om formiddagen i vuggestuen fastelavnsmandag. Her deltager alene børnene i det omfang, de har lyst. Nogle små børn bryder sig ikke om at være klædt ud og skal derfor ikke tvinges, ligesom de kan være bange for at slå til tønden(som altså er en papkasse).

Af og til har nogle forældre arrangeret sommer-picnic i Kgs. Have eller fælles aftensmads spisning på stuen. Den slags arrangementer er mere end velkomne, men kræver forældreinitiativ. Personalet deltager gerne.

Børnenes fødselsdage kan vi fejre på forskellig vis og med jeres deltagelse i det omfang, I har tid. Vi kommer meget gerne på besøg i hjemmet som en udflugt om formiddagen. I kan også deltage i samlingen om eftermiddagen og evt. medbringe nogle hjemmebagte boller eller flotte frugtspyd.

Ligeledes markerer vi, at barnet skal i børnehave med en lille afskedsfest, hvor man får sagt farvel til sine venner.

I denne forbindelse er det vigtigt at nævne, at når der foregår arrangementer i vuggestuen, hvor I deltager, har I ansvaret for jeres eget barn, så personalet kan tage sig af de børn, hvis forældre endnu ikke er mødt frem.


SUKKERPOLITIK

Vi har besluttet at vuggestuen er sukkerfri zone.

Det er veldokumenteret, at for meget sukker er usundt og kan medføre forskellige former for fejlernæring hos børn. Derfor vil vi gerne kunne garantere forældrene, at der ikke serveres sukker, slik og kager i institutionen. På den måde kan I selv vurdere og holde styr på, hvor meget sukker jeres barn får.

Det betyder også, at vi har sagt nej til uddeling af slik og kager ved festlige lejligheder. Tænk på, at det er 30 fødselsdage plus diverse afskeder om året!


MOBILTELEFONI

Da afleverings- og afhentningstidspunktet kan være meget følsomt for barnet, må vi bede jer om at slukke jeres mobiltelefon i de forholdsvis korte øjeblikke, I er i vuggestuen. Dels fordi jeres barn behøver jeres fulde opmærksomhed på netop det tidspunkt, og fordi mobilsnakkende forældre er meget forstyrrende for alle andre i vuggestuen. 


MÅLTIDER OG BLEER

Vi forventer, at børnene har spist morgenmad, inden de møder i vuggestuen. De børn, der møder tidligt, vil få mulighed for at få et stykke brød.

Når vi holder morgensamling kl. 9.30, får vi frugt og vand at drikke.

Frokosten kl. 11.15 er et hovedmåltid bestående af næringsrige, fortrinsvis økologiske råvarer.

Om eftermiddagen får vi brød og vand og en form for frugt eller grønt.

Ugens madplan findes på opslagstavlen ved køkkenet.

Man skal ikke medbringe egne bleer, medmindre de skal være af en særlig type eller størrelse.


DOKUMENTATION - LOG-BØGER/FOTO

Ved hver garderobe ligger logbøger på ”klapperne”. Her kan I læse, hvad børnene har oplevet, hvor de har været på tur, eller hvis der er foregået en særlig aktivitet i vuggestuen. Vi opfordrer jer til at læse i bøgerne, fordi I her kan få indblik i det liv, jeres børn lever i institutionen, mens I er på arbejde. Det kan være en lille fortælling om ét eller flere børn eller en udførlig beskrivelse af, hvorfor vi har valgt en bestemt aktivitet i henhold til årets pædagogiske fokuspunkt.

I institutionen bliver der løbende ophængt fotoplancher, både for at illustrere dagligdagen for jer, og for at børnene kan få glæde af at se sig selv og vennerne og få en fornemmelse af sammenhæng.

Det øgede dokumentations- og skrivearbejde, vi pålægges som pædagogisk personale, skal indgå i den samlede ugentlige arbejdstid. Vi ser positivt på dette arbejde, fordi det kan være med til at højne fagligheden. Men vi må også prioritere således, at mindst mulig tid går fra børnene.

Derfor kan vi ikke yde den ekstra service at lægge fotos og billedserier på hjemmesiden, så man kan sidde derhjemme og kikke billeder. Vi vil hellere give jer og jeres barn en slags ’Barnets Bog’, den dag I forlader vuggestuen, hvor alle billeder og små episoder er samlet. Det er vores erfaring, at en sådan bog bliver flittigt brugt og har stor betydning som en første fortælling om, hvem man er.


Åbningstid: Mandag til torsdag: 7.30 – 17.15. Fredag: 7.30 - 17.00

Gå til kommunens hjemmeside
Vis kort
Berlingske Børnehus ved Kongens have | Vuggestuen: St. Regnegade 2, 1.sal. Børnehaven: Øster Voldgade 4 B | 1110 Kbh K  | Vuggestuen: 33 13 16 05. Børnehaven 33 13 02 38  | berl.vug@gmail.com
Gør denne side til din startside